Ydinvoiman nousukiito kääntyi: aiempaa harvempi haluaa lisää, ja epäluulo loppusijoitustakin kohtaan kasvoi

Lisää perinteistä ydinvoimaa haluavien osuus on vuodessa vähentynyt selvästi, ja entistä suurempi osa Energiateollisuuden kyselyyn vastanneista pitää määrää nyt sopivana. Kyselyjen välisenä aikana käynnistyi Olkiluoto 3 (kuvassa). KUVA: TVO

Ydinvoiman kannatus on noussut Suomessa viime vuosina niin, että maan on sanottu kuuluvan asiassa jopa maailman kärkijoukkoon ellei peräti ykköseksi.

Varsin pitkä nousukiito näyttää kuitenkin nyt taittuneen. Muutos näkyy Energiateollisuuden vuosittaisessa kyselyssä, joka on seurannut kansalaisten energia-asenteita vuodesta 1983 alkaen.

Torstaina julkaistuin kyselyn mukaan ydinvoiman lisäämistä kannattaa nyt 54 prosenttia vastaajista, kun vuosi sitten osuus oli 65 prosenttia. Tuotantomuodon vähentämistä haluavien osuus ei kuitenkaan ole kasvanut, vaan muutos johtuu nykyistä määrää sopivana pitävien osuuden kasvusta.

Näyttää siis siltä, että entistä suurempi osa suomalaisista katsoo, että tarvittava ydinvoimatuotannon määrä on tullut Olkiluoto 3:n käynnistymisen myötä niin sanotusti tappiin.

Vuoden aikana on tapahtunut havaittava muutos myös ydinjätteiden loppusijoitusta koskevissa asenteissa. 

Kyselyssä esitetty väite oli muodossa "Ydinjätteet voidaan turvallisesti loppusijoittaa Suomen kallioperään". Täysin samaa mieltä oli 22 prosenttia (viime vuonna 25%) ja jokseenkin samaa mieltä 24 prosenttia (25%) vastaajista.

Täysin tai jokseenkin eri mieltä olevien osuus oli samalla kasvanut 21 prosentista 25 prosenttiin.

Pienydinvoiman käyttöönottoa koskevat asenteet olivat sen sijaan pysyneet käytännössä ennallaan. 68 prosenttia vastaajista suhtautuu tuotantomuodon käyttöönottoon erittäin myönteisesti tai myönteisesti. Lukema oli edellisessä kyselyssä täysin sama.

– Vastustus sähkön päätuotantomuotoja kohtaan on pysynyt edellisten vuosien alhaisella tasolla. Energiajärjestelmämme nauttii kansalaisten tukea, summaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä tiedotteessa.

Tutkimuksen otanta on noin tuhat kansalaista. Aineisto on kerätty lokakuussa.