Yhdistymissopimusluonnos takaisi Euralle lähipalvelut

Rauman kaupungin ja Euran kunnan kuntajakoa kartoittava kuntarakennelain mukainen yhdistymissopimusluonnos linjaa, että kunnat yhdistyisivät uudeksi Raumaksi, joka aloittaisi toimintansa vuoden 2017 alusta Rauman kaupunginjohtaja Kari Kosken johtamana.

Luonnoksessa uuden Rauman lähtökohtina pidetään talouden kestävyyden ja peruspalveluiden turvaamista ja kehittämistä, elinvoiman vahvistamista, säästöpotentiaalin hyödyntämistä, sekä päällekkäisen hallinnon ja palvelutuotannon purkamista.

Euran kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Lehtonen nimeää lähi- ja peruspalveluiden säilymisen Euran kannalta yhtenä tärkeimmistä kohdista luonnossopimuksessa.

Myös hahmoteltu yhdistymishallitus saa Lehtoselta kiitosta mahdollista kuntaliitosta pehmentävänä tekijänä. Luonnoksen mukaan yhdistymishallituksen 13 paikkaa jaettaisi Rauman kahdeksalle ja Euran viidelle edustajalle.

– Puheenjohtaja tulisi Raumalta, ensimmäinen varapuheenjohtaja puolestaan Eurasta. Ehdotus on looginen, Lehtonen sanoo.

Euran näkökulmasta suurimmat yhdistymistä puoltavat tekijät ovat kuntatalouden realiteetit sekä odotettavissa oleva verokehitys.

– Huoltosuhde on Eurassa huono, täällä väestö vanhenee selvästi muita lähikuntia tiuhemmin.