Yhdyskuntajätteen hyödyntämisratkaisun kilpailutus käynnistyi

Lounaisen Suomen viisi jätelaitosta ovat perustaneet hankintarenkaan kunnan vastuulla olevan yhdyskuntajätteen hyödyntämisratkaisun hankintaan. Yhteishankinnalla tähdätään syntypaikkalajitellun jätteen kustannustehokkaaseen hyödyntämiseen noin vuodesta 2015 alkaen. Hyödyntäminen voi sisältää kierrätystä ja energiahyötykäyttöä.

Hankintarenkaan ovat perustaneet kuntien jäteyhtiöt, Hallavaara (ent. Satakierto), Rouskis, Loimi-Hämeen Jätehuolto ja Turun Seudun Jätehuolto sekä Rauman Seudun Jätehuoltolaitos. Jäteyhtiöt ovat koonneet yhteen kustannustehokkaan käsittelylaitoskoon edellyttämän jätemäärän. Alustava yhteenlaskettu jätemäärä hankinnassa on 80 000 - 160 000 tonnia vuodessa.

Puolet kuntien vastuulla olevista yhdyskuntajätteistä halutaan ja voitaneen kierrättää materiaalina syntypaikkalajittelun avulla. Yhdyskuntajätteiden hyödyntämistavoite on kuitenkin korkeampi, Etelä- ja Länsi-Suomen alueella 90 %.

Orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoittaminen ei ole sallittua vuodesta 2016 lähtien. Lounaisen Suomen jätelaitosten alueella jää tällä hetkellä syntypaikkalajittelun jälkeen sekalaista polttoon soveltuvaa yhdyskuntajätettä yhteensä noin 150 000 -160 000 tonnia vuodessa. Jätteellä voitaisiin nykyaikaisessa jätevoimalassa tuottaa korkealla hyötysuhteella sähköä ja lämpöä. Myös jätevoimalan arinatuhkat ja kuonat ovat jalostettavissa maanrakennusaineeksi hyötykäyttöön.

Rouskis Oy ja Turun Seudun Jätehuolto Oy ovat mahdollistaneet YVA-menettelyillä jätevoimalan sijoittumisen Salon Korvenmäen jätekeskukseen, Turun Topinojan jätekeskukseen ja Raision Palovuoren alueelle. Lajittelulaitoksen sijoittamisen ympäristövaikutuksia on myös selvitetty Topinojan jätekeskukseen ja Korvenmäen jätekeskukseen.