Yhtä isoa sotea väläytettiin Rauman valtuustossa

Rauma asemoi itsensä osaksi Satakunnan itsehallintoaluetta, jos hallintouudistus maakuntajaon perusteella tehdään, lausuu Rauman kaupunginvaltuusto yksimielisesti. Olennaisena Rauma pitää kuitenkin kannaltaan, että Satakunnan itsehallintoalueen valmistelu tehdään hyvässä yhteistyössä Varsinais-Suomen vastaavan valmistelutyön kanssa.

Suora toivomus valtuustossa kuultiin kokoomusryhmän puheenvuorossa, että alueet muodostetaan niin, että Satakunta ja Varsinais-Suomi muodostaisivat yhden ison sote-alueen. 

Lausuntoa on pyydetty kaikilta manner-Suomen kunnilta koskien hallituksen itsehallintoaluejakoa ja sote-uudistusta.  Lausunnossaan Rauma toteaa myös, että koska sen talousalue sijoittuu kahden eri maakunnan alueelle, ei maakuntajako ole sen mielestä paras mahdollinen ratkaisu sote-palveluiden ja alueellisen kehittämisen kannalta.