Yhtenäiskoulut yleistyivät 2010-luvulla

Rauman normaalikoulu edustaa yleistyvän trendin oppilaitosta, jossa ala- ja yläkoulu toimii samassa yksikössä. Kuva: Annariina Rannikko

Tilastokeskuksen koulutuksen järjestäjärekisterin ja oppilaitosrekisterin tietojen mukaan vuoden 2019 lopussa Suomessa toimi 2 187 peruskoulua, joissa opiskeli yhteensä 550 400 oppilasta. Vuosiluokat 1–9 käsittäviä yhtenäiskouluja niistä oli 22 prosenttia. 

Peruskoulut olivat aiempaa useammin vuosiluokat 1–9 käsittäviä yhtenäiskouluja. Vuonna 2010 yhtenäiskoulujen osuus peruskouluista oli vain 323 kappaletta, kun taas viime vuoden lopussa yhtenäiskouluja oli 470 kappaletta.

Niiden määrä kasvoi siis lähes puolella.

Keskimääräisellä oppilasmäärällä mitattuna peruskoulut ovat näin ollen aiempaa suurempia yksiköitä. Kymmenessä vuodessa juuri yhtenäiskoulujen keskikoko on kasvanut eniten. Vuonna 2010 yhtenäiskouluissa opiskeli keskimäärin 360 oppilasta, kun vuonna 2019 kyseinen määrä oli 460 oppilasta. Kasvua keskimääräisessä oppilasmäärässä tapahtui 28 prosenttia.

Jokaiselle peruskoulun yhdeksälle luokalle tilat tarjoavien yhtenäiskoulujen yleistymisen ohella peruskoulujen määrä itsessään on pudonnut.

Vuonna 2010 maassa toimi noin 2220 peruskoulua, joten niiden määrä väheni vuosikymmenen aikana yli kolmenkymmenen oppilaitoksen verran.