Yksityisteille harkinnanvaraista valtiontukea 17 miljoonaa euroa

Valtiolta voi hakea harkinnanvaraista avustusta yksityistien perusparannukseen.

Ely-keskuksen myöntämiin valtionavustuksiin yksityisteiden parantamiseksi tuli muutoksia vuoden 2019 alusta, kun uusi yksityistielaki asetuksineen astui voimaan.