Yleisötilaisuuksissa tehdään selkoa uuden ydinvoimalan johtoreiteistä

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj  selostaa neljässä erillisessä yleisötilaisuudessa tulevan ydinvoimalana edellyttämien voimajohtoreittien sijaintia ja ympäristövaikutuksia.


Ensimmäinen tilaisuuksista pidetään ensi viikolla Nakkilassa. Keskiviikkona on vuorossa Eura. Tilaisuus alkaa valtuustosalissa kello 18.00  Viikkoa myöhemmin tilaisuudet järjestetään Nousiaisissa ja Loimaalla.


Fingrid Oyj varautuu liittämään suunnitellun Olkiluodon neljännen ydinvoimalaitosyksikön kantaverkkoon. Fingrid on jättänyt yhteysviranomaiselle ydinvoimalaan liittyvien voimajohtojen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen.

Uuden ydinvoimalaitosyksikön sähköverkkoon liittämiseksi tarvitaan Olkiluodosta Raumalle uusi 400 kilovoltin, kahdella virtapiirillä toteutettu voimajohto. Olkiluodosta varaudutaan rakentamaan myös uusi 110 kilovoltin voimajohtoyhteys Raumalle tämän 400 kilovoltin voimajohdon rinnalla.


Lisäksi kantaverkkoa on vahvistettava uusilla 400 kilovoltin voimajohtoyhteyksillä Raumalta Ulvilaan, Forssaan ja Lietoon.

Linjavaihtoehtoja ja hankkeen YVA-ohjelmaa koskeva kartta ja Länsi-Suomen aiempi juttu on luettavissa oheisesta linkistä.

http://dl.dropbox.com/u/109020876/ol4linja.pdf