Yli 13 000 selvityspyyntöä opintojen edistymisestä

Kaikkiaan 13 400 korkeakouluopiskelijaa saa selvityspyynnön Kelan ja opintotukilautakuntien seuraamasta opintojen edistymisestä.

Opintotuki- ja suoritustietojen perusteella selvitetään, ovatko opinnot edistyneet riittävästi, vähintään 20 opintopisteen verran lukuvuonna ja keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti lukuvuoden aikana tai koko opiskeluaikana.

Jos suorituksia ei ole kertynyt tarpeeksi, opiskelija saa selvityspyynnön, joka palautetaan korkeakoulun opintotukilautakunnalle.

Jos opiskelija ei vastaa selvityspyyntöön tai hänen esittämäänsä syytä liian vähäisille opintosuorituksille ei hyväksytä, opiskelijan opintotuki lakkautetaan tammikuun 1. tammikuuta lukien.

Seuranta on tehty noin 163 000 korkeakouluopiskelijalle, jotka saivat opintotukea lukuvuonna 2014–2015.