Yli 60-vuotiaiden päihderyhmässä riittänyt kävijöitä

Yli 60-vuotiaille tarkoitetulla pilketoiminnalle on selvästi ollut tilausta  Raumalla.

- Ensimmäinen pilkeryhmä on täynnä, mutta tammikuussa aloittaneeseen toiseen Pilkeryhmään voidaan vielä ottaa uusia ryhmäläisiä, kertoo Rauman kaupungin kotihoidon palveluvastaava Tarja Loitomaa.

Palvelun järjestämisestä vastaa kaupungin lisäksi Rauman Seudun Katulähetys ry.

Rauman ensimmäinen pilkeryhmä aloitti viikoittaiset tapaamiset vuosi sitten Toivontalolla. Toinen Pilkeryhmä aloitti toiminnan tammikuussa  Kaunisjärven vanhainkodilla.

Loitomaan mukaan pilkeryhmät ovat vertaistuellisia pilkeporukoita. Ryhmätoiminnan piiriin etsitään, kutsutaan ja saatetaan päihteitä käyttäviä ja elämäntapansa syrjäyttämiä yli 60-vuotiaita naisia ja miehiä.

- Etsivä työ tapahtuu verkostoyhteistyönä sosiaali- ja terveystoimen, päihdetyön yksiköiden, kotihoidon ja seurakuntien diakoniatyön kanssa. Toiminnan tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä, auttaa ja tukea arjessa selviytymisessä, jolloin kotona asumista voidaan mahdollisesti jatkaa pidempään, selvittää Loitomaa.