Yli 80 uutta painorajoitettua siltaa Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan

Raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien suurimpia sallittuja mittoja ja massoja nostetaan lokakuun alusta alkaen. Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella ei uudistuksen myötä tule painorajoitettuja siltoja valta- ja kantateille. Sen sijaan muilla maanteillä painorajoitukset lisääntyvät huomattavasti.

Aiemmin painorajoitettuja siltoja oli yhteensä kolmetoista, mutta uudistuksen myötä painorajoitettuja siltoja tulee olemaan 96. Painorajoitukset kohdistuvat pääsääntöisesti vanhoihin kiviholvi- ja puupalkkisiltoihin, joita Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on paljon. Siltojen ohella uusia painorajoituksia tulee myös osalle maantielautoista.

Raskaan kaluston massoja ja mittoja kasvattamalla pyritään parantamaan elinkeinoelämän kilpailukykyä kuljetuksia tehostamalla. Uuden asetuksen mukaan ajoneuvoyhdistelmän kokonaispaino muuttuu 60 tonnista maksimissaan 76 tonniin. Lisäksi ajoneuvojen maksimikorkeus muuttuu 4,2 metristä 4,4 metriin.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on aloittanut jo painorajoitusmerkkien pystyttämisen, jotta kaikki merkit ehditään asettamaan ennen uuden asetuksen voimaantuloa.