Yli puolet suomalaisista korottaisi puolustusbudjettia

Lähes 58 prosenttia suomalaisista kannattaisi puolustusmäärärahojen korotusta, tiedottaa Reserviläisliitto.

Määrärahojen korotusta puolustivat loka-marraskuun vaihteessa Reserviläisliiton teettämässä tutkimuksessa etenkin miehet, jotka muodostivat selvän enemmistön korotuksen kannattajista, liki 77 prosenttia. Korotuksen hyväksyvistä naisia oli vajaat 47 prosenttia.

Tutkimuksesta selviää, että suopeus korotusta kohtaan kasvaa iän myötä. Yli 56-vuotiaista suomalaisista reilut 70 prosenttia hyväksyisi noston, kun taas alle 23-vuotiaista vain hieman runsas 40 prosenttia olisi valmis nostamaan määrärahoja esitetysti.

Lähes viidennes vastaajista ei osannut ottaa kantaa asiaan. Omasta kannastaan epävarmoja olivat etenkin nuoret, joista lähes kolmannes ei osannut asettua korotuksen puolelle tai sitä vastaan.

Parlamentaarisen selvitysryhmän raportin mukaan puolustusbudjetin korotustarve on vuoden 2016 talousarviossa 50 miljoonaa. Vuoteen 2020 mennessä määrä kasvaisi asteittain 150 miljoonaan euroon. Korotustarve selittyy esimerkiksi lähivuosina vanhenevalla puolustusvoimien kalustolla.