Ylilääkäri Nordqvist telakan vaikeasta tilanteesta: "Työntekijöiden asuminen ryhmämajoituksissa ja kulkeminen työpaikalle ryhmäkuljetuksissa lisäävät covid-infektioiden todennäköisyyttä" – lue koko teksti täällä

Ylilääkäri kiinnittää huomiota myös palvelutalojen korona-altistuksiin, mutta toteaa tilanteen olevan vaikein RMC:n telakalla. Kuva: Juha Sinisalo

Rauman kaupungin terveyspalveluiden ylilääkäri Hannu Nordqvist on ilmaissut huolensa vakavan koronalevinneisyyden tilanteesta Raumalla. Nordqvistin huoli käy ilmi hänen sote-valiokunnan sunnuntaiseen kriisikokoukseen kirjoittamastaan esittelytekstistä.

Teksti löytyy sote-valiokunnan sunnuntaisen kriisikokouksen esityslistasta, ja se on luettavissa kokonaan tämän jutun lopussa.

Kuten julkisuudessakin on käynyt selväksi, ylivoimaisesti vaikein tilanne on RMC:n telakalla. Tämän toteaa myös Nordqvist. 

RMC:n tuotannon työntekijät ovat suurelta osin ei-suomenkielisiä, mikä on Nordqvistin mukaan aiheuttanut omat haasteensa.

– Tartunnanjäljityksen haasteellisuutta on lisännyt tarve tulkin käyttöön, kulttuurierot ja ajoittainen vaikeus tavoittaa RMC:n tai alihankkijoiden henkilöstöä, Nordqvist kirjoittaa.

Työntekijöiden tiivis yhteiselo lienee omalta osaltaan lisännyt koronan leviämisen todennäköisyyttä.

– Myöskin työntekijöiden asuminen ryhmämajoituksissa ja kulkeminen työpaikalle ryhmäkuljetuksissa lisäävät covid-infektioiden todennäköisyyttä. Asumista ei ole ollut kohortoitu, joten covidiin sairastunut on voinut altistaa ja tartuttaa samassa majoituksessa asuvat. Muuntoviruksesta ei ole toistaiseksi näyttöä, Nordqvist toteaa.

Alla oleva teksti on kopioitu suoraan Rauman kaupungin verkkosivuilta löytyvästä julkisesta esityslistasta. (Juttua korjattu 9.30: Linkin kohdalla luki virheellisesti "pöytäkirjasta", vaikka kyse on esityslistasta. Sama virhe oli tekstissä aiemmin kertaalleen, ja se on korjattu myös sieltä.)

Ylilääkäri Hannu Nordqvistin esittelyteksti sote-valiokunnalle koskien "vakavan koronalevinneisyyden tilannetta" Raumalla 21.2.2021

Raumalla on tällä hetkellä todettu Covid-infektioita kahdessa vanhustenhoitolaitoksessa: Sagapalvelutalossa 10 covid-positiivista ja 83 altistunutta; Linnavuoren palvelukodissa 1 covid-positiivinen ja 44 altistunutta. Lisäksi yhteen yritykseen liittyy 44 altistunutta, joista 7 covid-jatkotartuntaa. Luvut ovat tämän hetken tieto.

Sagassa-palvelutalossa toimii tällä hetkellä 24/7-hoitaja Terveyspalveluista käsin. Toistaiseksi Sagapalvelutalon tai Linnavuoren palvelukodin Covid-potilaille ei ole tarvittu sairaalahoitoa.

Valmisteluja ns. väistöosaston avaamiseksi on tehty; väistöosasto avataan 22.2.2021, jotta Satasairaalasta Raumalle siirrettäväksi esitetyt toipuvat Covid-potilaat kyetään hoitamaan. Lisäksi meidän tulee varautua tilanteisiin, jolloin karanteeni muuttuu ns. pakkokaranteeniksi, mikä tarkoittaa sitä, että pakkokaranteeniin asetettu hoidetaan terveydenhuollon tiloissa.

Vaikein tilanne on Rauma Marine Constructions (RMC) -telakalla. Covid-positiivisia on 21.02.2021- päivämäärällä 238. Määrä on lisääntynyt päivittäin 17.02.2021 jälkeen, kun covid-testejä on otettu jopa 1200 kpl.

Tartunnan jäljitys on ollut hyvin haasteellista. Työvoimaresurssia on saatu Rauman sosiaali- ja terveystoimen sisäisillä henkilöstön siirroilla, elektiivisen toiminnan myöhentämisellä, yli- ja lisätöillä ja lisärekrytoinneilla. Eilen on saatu lupaus muutamasta lisähenkilöstä muista Satakunnan kunnista ja Satasairaalasta.

RMC toteuttaa verkostomaista työtapaa, jolloin alihankintayrityksiä on useita. Työntekijöitä on noin 1000 joista noin 800 työskentelee tuotannossa ja muut suunnittelussa ja yleishallinnossa. Tuotannon työntekijät ovat suurelta osin ei-suomenkielisiä. Tartunnanjäljityksen haasteellisuutta on lisännyt tarve tulkin käyttöön, kulttuurierot ja ajoittainen vaikeus tavoittaa RMC:n tai alihankkijoiden henkilöstöä.

Myöskin työntekijöiden asuminen ryhmämajoituksissa ja kulkeminen työpaikalle ryhmäkuljetuksissa lisäävät covid-infektioiden todennäköisyyttä. Asumista ei ole ollut kohortoitu, joten covidiin sairastunut on voinut altistaa ja tartuttaa samassa majoituksessa asuvat. Muuntoviruksesta ei ole toistaiseksi näyttöä.

Kun RMC:n covid-tilanne on näin vaikea, tartuntatautilain (ttl) 60§:n mukaisiin toimiin ollut perusteltua ryhtyä. Altistuneiksi arvioidaan lähes koko tuotantohenkilökunta, joitakin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Altistuneet on asetettu tai asetetaan 14 päivän karanteeniin, joka lasketaan viimeisestä arvioidusta altistumisesta.

Peräkkäisinä päivinä on järjestetty neuvotteluja, joissa on ollut edustus RMC-yrityksestä, alihankkijoilta, Satasairaalasta, Rauman Terveyspalveluista ja myös kaupuninjohtaja Luukkonen on osallistunut mahdollisuuksiensa mukaan. Myös ylimääräinen Alueellisen tartuntatautien työryhmän kokous on järjestetty 20.2.2021.

Suuri määrä karanteenipäätöksiä on tehty eilen ja tänään altistuneille ja eristyspäätöksiä sairastuneille. Keskusteluissa on tarkistettu ja nopeutettu prosessia, jolla karanteeniin asetetut saavat tiedon karanteenista ja myös karanteenin merkityksestä, mieluiten omalla kielellään. Lisäksi pyrimme tuomaan julki aiempaa selvemmin, että Suomessa karanteenipäätöksen rikkominen on rikoslain mukaan rangaistava teko. RMC:n osalta eritykseen tai karanteeniin on asetettu tai tullaan asettamaan n. 850 henkilöä.

Käytännössä telakan tuotantotyö pysähtyy jopa kahdeksi viikoksi, joitakin elintärkeitä toimintoja lukuun ottamatta. Nykyinen tai 22.2.2021 voimaan tuleva tartuntatautilaki ei anna Rauman terveysviranomaiselle tai Aluehallintovirastolle mahdollisuutta ns. telakan sulkemiseen. Terveysvaaran näkökulmasta samaan vaikutukseen päästään ttl 60 §:n yksilöpäätösten avulla.

Ensi viikon alussa sovitaan menettelyistä RMC:n alihankintayritysten työntekijöiden asumisen ja töihin paluun osalta. Pyrkimyksenä on paluu työhön negatiivisen covid-testin jälkeen ja sen jälkeen asuminen covid-vapaassa ympäristössä. Tarvittavien testausten määrä on huomattava. Myös kuljetuksiin, ruokailuihin ja työpaikan muihin prosesseihin kiinnitetään lisähuomiota covid-näkökulmasta.

Ensi viikon alussa keskustellaan myös laajemmin sataman alueen eri yritysten kanssa mahdollisesti tarvittavista lisätoimista. Testit ovat kuitenkin jo nyt osin kohdentuneet laajemmin satama-alueen yrityksiin.

Uutena asiana on huomioitava myös huomenna voimaan tuleva tartuntatautilain muutos. Erityistä huomiota tulee kiinnittää §58:aan, jossa kunnan tartuntataudeista vastaavan toimielimen toimintavaltuuksia ja velvollisuuksia laajennetaan.

Ehdotan, että sosiaali- ja terveysvaliokunta

1. merkitsee ajankohtaisen covid-tilanteen tietoonsa saatetuksi

2. merkitsee jo tehdyt covid-pandemian paikalliset torjuntatoimet tietoonsa saatetuksi

3. käy keskustelun covid-tilanteesta ja tuo esille näkemyksensä tarvittavista ja mahdollisista lisätoimenpiteistä

4. toteaa 19.02.2021 annetun lain tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta tietoonsa saatetuksi.

Lisää aiheesta

Rauman telakan työntekijöistä valtaosa karanteeniin - "Jatkamme tuotannon keskeytystä niin kauan kuin tilanne sitä vaatii"

Vain tilaajille Rauman telakalla lappu luukulle vähäksi aikaa?

Vain tilaajille Rauman telakalla koronatestaukset käynnissä – RMC:n toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa vastaa kysymykseen, kuinka todennäköiseltä vaikuttaa telakan sulkeminen

Vain tilaajille Sairaanhoitopiirit ja kaupungit selvittäneet Rauman ja Turun telakan koronatartuntojen välisiä yhteyksiä – "Toistaiseksi ei ole löytynyt"