Ylinopeus jakaa mielipiteet

Joka toinen suomalainen kannattaa nopeusrajoitusten alentamista liikenneturvallisuuden lisäämiseksi, neljä kymmenestä lisäisi kameravalvontaa ja lähes yhtä moni koventaisi ylinopeudesta saatavaa rangaistusta.

Toisaalta lähes puolet on sitä mieltä, että on tärkeämpää seurata liikenteen rytmiä kuin noudattaa nopeusrajoituksia, osoittaa Liikenneturvan tutkimus.

– Suomalaisten suhtautuminen ylinopeuksiin on kaksijakoista. Suurten ylinopeuksien riski tiedostetaan ja nopeusrajoituksia ja niiden valvontaa kannatetaan, mutta ylinopeutta ei paheksuta samassa määrin kuin muita liikennerikkomuksia, sanoo Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen.

Vain viisi prosenttia autoilijoista ei aja lainkaan ylinopeutta.

Tutkimusta varten haastateltiin joulukuun lopulla 1 426 kansalaista.

Puolet suomalaisista pitää kohtuullisena laskea nopeusrajoituksia liikenneturvallisuuden lisäämiseksi.

Neljä vastaajaa kymmenestä toivoo lisää automaattista nopeusvalvontaa ja ankarampaa rangaistusta ylinopeudesta.

Neljän vuoden takaisesta automaattivalvonnan lisäämisen kannatus on laskenut 14 prosenttiyksiköllä ja rangaistusten koventamisen kannatus 19 prosenttiyksiköllä.

Joka kolmas vastaaja on sitä mieltä, että poliisin puuttumiskynnyksen ylinopeuteen tulisi laskea.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien mukaan ylinopeus tai liian suuri tilannenopeus on noin joka toisen kuolemaan johtaneen moottoriajoneuvo-onnettomuuden taustalla.