Yliopisto luopuu Rauman kampusalueen neljästä rakennuksesta

Turun yliopisto luopuu Rauman Seminaarinmäellä 3000 tilaneliömetristä ja tehostaa tilojen yhteiskäyttöä Rauman normaalikoulun kanssa.

Yliopiston rehtori Kalervo Väänäsen asettama Rauman kampuksen tilasuunnitteluryhmä on suunnitellut toimintojen sijoittumista kampusalueen rakennuksiin siten, että kampuksen tilakustannukset saadaan laskettua nykyisestä 1,1 miljoonan euron vuosivuokratasosta noin 700 000 euron vuosivuokratasolle.

Työryhmä jätti esityksensä rehtorille syyskuun lopussa. Työryhmä on ehdottanut käytössä olevien tilojen olennaisesti tehokkaampaa yhteiskäyttöä opettajankoulutuslaitoksen ja Rauman normaalikoulun välillä sekä luopumista pysyvästi neljästä rakennuksesta: Artikasta, Tornista, hallintorakennuksesta ja Pajasta.

Artikan ja Tornin toiminnot on jo sijoitettu muihin Seminaarinmäen rakennuksiin, sillä rakennukset jouduttiin viime kesäkuussa asettamaan käyttökieltoon sisäilmaongelmien takia.

– Tiloista luopuminen on Rauman kampusalueella ehdottomasti järkevä ratkaisu. Näin saadaan resursseja siirrettyä seinistä itse toimintaan. Luovutettavat rakennukset olisi joka tapauksessa pitänyt peruskorjata seuraavien kymmenen vuoden aikana, mikä olisi merkinnyt merkittävää vuokratasonkorotusta kampusalueella, rehtori Väänänen toteaa.