Ympäristöpäällikkö: Eurajoen korkea bakteeripitoisuus johtuu JVP-Eurasta

Eurajoen yläjuoksulta viime maanantaina otetut näytteet on saatu tutkittua.

Niiden mukaan suolistobakteerien pitoisuus ylittää edelleen raja-arvot muun muassa Kuurnamäen sillan kohdalla ja vielä sen alapuolellakin eli käytännössä JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamon purkuputken alapuolella.

Sen sijaan Euran Kirkkosillalla ja aivan puhdistamon purkuputken yläpuolelta otetut näytteet ovat lähes vapaita suolistobakteereista.

Pyhäjärviseudun ympäristöpäällikkö Jukka Rekon mukaan tulokset osoittavat, että bakteerit ovat peräisin nimenomaan JVP:ltä.

– Ruosteenojantien sillan ja Kuurnamäen sillan välillä ei ole jätevesipumppaamoja, suuria ojia eikä muutakaan jokeen suolistoperäistä kuormistusta aiheuttavaa toimintaa, hän sanoo.

Puhdistamoyhtiö itse on vedonnut laitoksen tarkkailututkimuksiin, joiden mukaan purkuveden bakteeripitoisuus on vähäinen. Tämä johtuisi ennen kaikkea ohitusvesien kemiallisesta hygienisoinnista.

Pyhäjärviseudun ympäristötoimistolla on ristiriidan selittäjäksi teoria: purkuputkesta otetussa näytteessä saattaa olla runsaasti eläviä bakteereja, mutta myös hygienisointikemikaalia. Teorian mukaan bakteerit kuolevat näytepullossa matkalla laboratorioon.

– Korostan, että kyseessä on epävarma teoria, jota ei ole tarkemmin tutkimuksin varmistettu. Ympäristötoimistolla ei ole taloudellisia resursseja teettää laboratoriotutkimuksia teorian varmistamiseksi tämän enempää, mutta Eurajoen jokiveden mikrobiologista laatua seurataan jatkossakin, Reko toteaa.