Ympäristöpäättäjät: Läjitystäei vielä Ulko-Petäjäkseen

Rauman ympäristölautakunnan mielestä satamalaajennuksesta koituvia maamassoja ei tulisi vielä saada läjittää Ulko-Petäjäksen alueelle.

Lautakunnan lausunnon mukaan ensin tulisi ratkaista tulkintaerimielisyydet laajennusta koskevien stabilointisuunnitelman ja vesitalous- ja ympäristöluvan välillä.

Lautakunta antoi tiistaina oman vastineensa valituksista, jotka koskevat Etelä-Suomen aluehallintoviraston hyväksymää pilaantuneiden massojen stabilointisuunnitelmaa.

Vaasan hallinto-oikeuteen valittivat erikseen sekä Pro Petäjäs useiden järjestöjen ja yksityishenkilöiden kanssa että Rauman satamaliikelaitos.

Satama vaati, että stabilointisuunnitelma voidaan panna täytäntöön valituksista huolimatta tai ainakin Martinkarin läjitysalueen osalta. Sataman mielestä läjitysasia on jo lainvoimaisesti ratkaistu.

Pro Petäjäs puolestaan vaati, että koko suunnitelma on hylättävä. Yhdistyksen mielestä suunnitelma poikkeaa monin olennaisin tavoin siitä, mitä hankkeen ehdoista on määrätty vesitalous- ja ympäristöluvassa. Valittajien mukaan stabilointitapaa ei ole suunnitelmassa määritelty kyllin selkeästi ja yksiselitteisesti.

Ympäristölautakunta kallistui osittain Pro Petäjäksen puolelle todetessaan, että aluehallintoviraston hyväksymä stabilointisuunnitelma on varsin väljä ja se sisältää vaihtoehtoja. Ratkaisua on lautakunnassa kuitenkin pidetty hyväksyttävänä, koska stabiloinnissa haetaan optimaalista menettelyä, joka muotoutuu osin vasta sen tiedon myötä, mitä työn edetessä saadaan. Martinkarin läjityksistä lautakunnalla ei ollut huomautettavaa.