Yrittäjät koolle ideoimaan Vanhan Rauman asemakaavaa

Vanhan Rauman asemakaava on tarkoitus saattaa ajan tasalle. Arkistokuva: Pekka Lehmuskallio

Rauman kaupungin kaavoitus ja Rauman Yrittäjät ry järjestävät ideointityöpajan koskien Vanhan Rauman uuden asemakaavan työstämistä.

Tilaisuus järjestetään Posellissa keskiviikkona 8.5. klo 17.30 alkaen.

Tavoitteena on Rauman Yrittäjien mukaan tuoda esiin erilaisia näkökulmia ja mielipiteitä Vanhaan Raumaan ja yrittämiseen liittyvistä aiheista. Tilaisuus on suunnattu Vanhan Rauman yrittäjille kaikille, mutta se on avoin ja maksuton kaikille kiinnostuneille.

Vanhan Rauman asemakaavatyö on edennyt osallistamisvaiheeseen, jossa suunnittelun taustaksi kootaan tietoa osallisilta. Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö ja muun muassa alueella tapahtuvaa korjaamista ja rakentamista koskevat määräykset.