Yrittäjät: Satakunnan matkailua hoidettu heikosti

Poroholma nostaa Rauman matkailun profiilia.

Satakunnan Yrittäjien mielestä maakunnan tunnettavuus matkailullisesti on vielä heikkoa.

– Meillä on muutamia kiinnostavia kärkikohteita, kuten Yyteri, Vanha Rauma, Jämi sekä Porin tapahtumat. Lisäksi matkareittien varrelta löytyy lukuisia pienempiä vierailukohteita, joihin matkailija saattaa poiketa. Jotta Satakunta saataisiin kiinnostavammaksi, pitäisi edes perusasioiden olla kunnossa niin matkailuyrityksissä kuin kunnissakin, todetaan kannanotossa.

Usein kunnissa korjataan esim. sähkö-, vesi- tai katuverkkoa tapahtumien ja parhaimman sesongin aikaan. Korjauksista tulisi olla etukäteissuunnitelma, jolla varmistetaan, etteivät tapahtumat ja korjaukset satu samaan aikaan.

Satakunnan Yrittäjien mielestä yhteistyötä matkailuyrittäjien ja kunnan välillä tulee aktiivisesti lisätä.

– Monissa kunnissa matkailusta vastaava henkilö puuttuu kokonaan tai tehtäviä on jaettu monille henkilöille. Kuntien roolin tulisi olla muutakin kuin esitteiden jakamista kunnan infopisteestä. Kunta voisi myös olla aktiivisesti mukana kehittämässä matkailuyrittäjien välistä yhteistyötä. Osassa Satakunnan kuntia asiat on hoidettu mallikkaasti ja niissä yleensä matkailun vaikutus on oivallettu, muistutetaan kannanotossa.