Yritystukihakemuksia jätetty viime vuotta vähemmän Satakunnassa

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan (TEM) yritystukea on elokuun loppuun mennessä haettu Satakunnassa 36 hankkeeseen.

Näistä 34 on yrityksen kehittämisavustushakemuksia ja kaksi yritysten toimintaympäristön kehittämisavustushakemuksia.

Pk-yrityksen kehittämisavustuksissa haettu tuki on yhteensä 8,4 miljoonaa euroa.

Euromääräisesti tarkastellen rahoitusta on haettu kuluvana vuonna enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna, mutta hakemuksia on jätetty runsas neljännes vähemmän.