Yt-neuvottelut odottavat noin 10 000 sote-työntekijää

Satakunnan sosiaali- ja terveysalan työntekijät saavat uuden työnantajan sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa. Vuoden 2019 alussa perustettavaan itsehallintomaakuntaan siirtyviä sote-työntekijöitä on kaikkiaan 10 000.

Siirto tapahtuu liikkeen luovutuksena ja henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä. Sitä tulee edeltämään useampi yhteistoimintaneuvottelukierros, joissa käsitellään uuden organisaation perustamisen ja uusien toimintamallien vaikutusta henkilöstön asemaan.

Siirto edellyttää uudelta organisaatiolta ainakin osaamiskartoituksen ja henkilöstösuunnitelman laadintaa sekä palkkaharmonisointia.

Maakuntauudistuksen ja Sata-soten valmistelun aikana vastuu yhteistoiminnasta henkilöstön kanssa on kaikilla nykyisillä työnantajaorganisaatioilla. Uuden itsehallintomaakunnan toiminnan käynnistyessä myös se alkaa toteuttaa yhteistoimintaa.

– Muutoksia tulee käsitellä jokaisen valmisteluun osallistuvan kunnan ja kuntayhtymän yhteistoimintaelimessä. Yhteistoimintamenettely ei koske vain uudelle toimijalle siirtyviä, vaan myös nykyisiin organisaatioihin jäävää henkilöstöä, korostaa Sata-soten muutosjohtaja Terttu Nordman.

Konkreettisesti uudistuksen henkilöstövaikutus voi tarkoittaa muutosta työtehtävien sisältöön ja työnjakoon sekä työntekopaikan ja työyhteisön muuttumista.