Yyterin leirintäalue myydään Suomi Camping Oy:lle

Porin kaupunginhallitus hyväksyi tänään Yyterin leirintäalueen rakennusten myymisestä ja leirintäalueen vuokraamisesta allekirjoitetun kauppakirjan ja maanvuokrasopimuksen Suomi Camping Oy:n kanssa.

Tarjouskilpailussa korkeimman tarjouksen tehneen Suomi Camping Oy:n kanssa toimitettiin yhteinen kuntokatselmus Yyterin leirintäalueella. Leirintämatkailualalla toimiva ostaja arvioi rakennusten vastaavan sitä, mitä iältään ja käyttötarkoitukseltaan peruskorjaamattomalta rakennuskannalta voi odottaa. Ostaja vastaa rakennuskannan saneeraus- ja kunnostustöistä.

Rakennusten kauppakirja ja leirintäaluetta koskeva maanvuokrasopimus allekirjoitettiin 27. lokakuuta. Omistusoikeus rakennuksiin siirtyy ostajalle viimeistään 2. joulukuuta, kun kauppahinta, 460 000 euroa, on maksettava.

Yyterin leirintäalueen myynnistä järjestetty ostotarjouskilpailu päättyi 30. syyskuuta. Hintakilpailussa tarjoukseen tuli liittää hyväksyttävä suunnitelma alueen kehittämisestä ja tulevista investoinneista. Tarjouspyynnön mukaan kohde myydään sille, joka on tehnyt korkeimman tarjouksen ja esittänyt hyväksyttävän kehittämissuunnitelman.